ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ
Προγράμματα ΟΕΦ: Ας προσέξουμε για να έχουμε!
Προγράμματα ΟΕΦ: Ας προσέξουμε για να έχουμε!
Τι είναι τα προγράμματα ΟΕΦ;

H Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί από το 2003 μέχρι και το 2021 προγράμματα εργασίας για Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ), συνολικού τριετούς προϋπολογισμού περίπου 46 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούνται κυρίως από το υποχρεωτικό παρακράτημα 2% της ενιαίας ενίσχυσης των παραγωγών αλλά και από εθνικά και ιδία κεφάλαια των συμμετεχουσών φορέων και αφορούν κυρίως σε :
 • μελέτες για τον κλάδο.
 • εγκατάσταση συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας
 • εκπαίδευση παραγωγών
 • επενδύσεις σε εξοπλισμό παραγωγών
 • εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων
 • εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας και ιχνηλασιμότητας

Στα προγράμματα αυτά, επιλέξιμοι φορείς αρχικά θεωρήθηκαν οι μεγάλες Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις οι οποίες διεκδικούσαν και έλαβαν το μεγαλύτερο μερίδιο αυτών.  Σταδιακά δόθηκε η δυνατότητα σε περισσότερους Φορείς και μετά από παρεμβάσεις σε πολιτικό και Ενωσιακό επίπεδο,να εγκριθούν ως ΟΕΦ και να υλοποιήσουν προγράμματα εργασίας.
 

image


Κατά το παρελθόν, υπήρξαν αρκετοί φορείς οι οποίοι επέλεξαν να επενδύσουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων τους και των εγκαταστάσεων τους και άλλοι οι οποίοι επέλεξαν άλλου είδους επενδύσεις… Οι περιπτώσεις γνωστές και κανένας λόγος να αναφερόμαστε εκ νέου σε αυτές.


Ποια ήταν τα κριτήρια αναγνώρισης μιας Οργάνωσης Παραγωγών κατά την τριετία 2015-2018 ; 

Το 2014, το Υπουργείο με απόφαση του (ΥΑ 5746/157266 – 11.12.14) όριζε ότι δικαίωμα αναγνώρισης ως Οργάνωση Παραγωγών (ΟΠ) στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών (και συνεπώς δικαίωμα υποβολής προγράμματος ΟΕΦ) είχαν οι νομικές οντότητες ή τα σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών, οι οποίες αποτελούνταν από:

 • εκατό (100) τουλάχιστον ελαιοπαραγωγούς μέλη οι οποίοι καλλιεργούν
 • δυόμισι χιλιάδες (2.500) τουλάχιστον στρέμματα ελαιώνων βάσει των ενιαίων δηλώσεων εκμετάλλευσης του ΟΣΔΕ του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και δεν ανήκουν σε άλλη αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών

Η απόφαση αυτή οδήγησε στον αριθμητικό διπλασιασμό των εγκεκριμένων Φορέων σε σχέση με την προηγούμενη τριετία ήτοι από 33 σε 66 προγράμματα.


Τα δυο πρώτα έτη των προγραμμάτων έχουν ήδη ολοκληρωθεί και βρίσκονται, εν μέσω θέρους και αδειών, σε φάση εκκαθάρισης από τους αρμόδιους ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθηνών καθώς και από τα περιφερειακά τμήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ ανά την Ελλάδα.


Τι θα ισχύσει (;) στην τριετία 2018-2021; 

Στις αρχές του 2017, το Υπουργείο με νέα απόφαση του (ΥΑ 397/18235 – 16.02.17), κατήργησε την προηγούμενη απόφαση και με την νέα ορίζεται ότι για την αναγνώριση Ο.Π. απαιτούνται κατ’ ελάχιστο:

 • είκοσι (20) μέλη
 • η απαιτούμενη ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής, για όλα τα προϊόντα που δύνανται να αναγνωριστούν ως Ο.Π. καθορίζεται σε 250.000 χιλιάδες ευρώ

Η απόφαση αυτή, εντός ή εκτός εισαγωγικών «άνοιξε την όρεξη» σε πολλούς ανά την Ελλάδα στην δημιουργία νέων Οργανώσεων Παραγωγών προκειμένου να επωφεληθούν από αυτά τα προγράμματα λαμβάνοντας και αυτοί ένα μερίδιο από την πίτα των 46 εκατομμυρίων.


Οι μέχρι τώρα πληροφορίες μιλούν για έναν πολύ μεγάλο αριθμό (άνω των 200) ΟΠ νέων και παλιών, που θα υποβάλλουν πρόγραμμα ΟΕΦ τον ερχόμενο Φεβρουάριο εκτός και αν ληφθούν εγκαίρως οι απαραίτητες αποφάσεις από πλευράς Υπουργείου, ως προς τα προαπαιτούμενα τα οποία πρέπει να πληρεί μια ΟΠ για να έχει δικαίωμα υποβολής ενός προγράμματος ΟΕΦ.  Διευκρινίζεται ότι τα κριτήρια αυτά, πχ  αριθμός μελών, όγκος παραγωγής, χρηματοδοτική ικανότητα φορέα κλπ μπορούν να είναι πιο αυστηρά ώστε να διασφαλίζεται η υλοποίηση και η πραγματική αξιοποίηση των κονδυλίων.
 

image


Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη ότι τα προγράμματα ΟΕΦ χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Εθνικό Προϋπολογισμό και από τους ίδιους τους φορείς, ενδιαφέρον θα ήταν να χαρτογραφήσουμε την πραγματικότητα, τόσο από άποψης της μέχρι τώρα υλοποίησης (τριετία 2015-2018) όσο και από άποψη επαρκούς στελέχωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΥΠΑΑΤ καθώς και των κατά τόπους ΔΑΟΚ που θα κληθούν να παρακολουθήσουν η/και να εγκρίνουν τους φορείς της νέας τριετίας.
 

Ως εκ τούτου, θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε κάποια στοιχεία, όπως :

 • Πόσοι είναι οι φορείς που συνεχίζουν να υλοποιούν τα προγράμματα τριετίας 2015-2018 ;
 • Πόσοι εξ’ αυτών έλαβαν προκαταβολές όπως προβλέπεται από το Κοινοτικό και Εθνικό δίκαιο και σε τι ποσοστό ;
 • Σε τι ποσοστό ανήλθε η απορρόφηση κατά το 1ο έτος και που κυμαίνεται στο 2ο έτος;
 • Πόσα είναι τα άτομα στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείο που ενέκριναν τα 66 προγράμματα και είναι υπεύθυνα, ανάμεσα σε άλλα και για τα αιτήματα τροποποίησης που τους υποβάλλονται;
 • Ενόψει της νέας τριετίας, σχεδιάζεται η στελέχωση του αρμόδιου τμήματος του ΥΠΑΑΤ με περισσότερα άτομα προκειμένου αυτά να μελετήσουν και να εγκρίνουν εγκαίρως και επαρκώς όλους τους φακέλους που θα τους υποβληθούν;
 • Πόσα είναι τα άτομα στον ΟΠΕΚΕΠΕ Αθηνών που εγκρίνουν συμβάσεις, παρακολουθούν και ελέγχουν τους φορείς που υλοποιούν και είναι υπεύθυνα για την έγκριση ή απόρριψη των δαπανών που τους υποβάλλονται προς εκκαθάριση;
 • Ενόψει της νέας τριετίας, σχεδιάζεται η στελέχωση του αρμόδιου τμήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθηνών με περισσότερα άτομα, προκειμένου να μπορούν με επάρκεια χρόνου να διαχειριστούν το σύνολο των εργασιών που τους ανατίθεται;
 • Στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης (ΔΑΟΚ), οι αρμόδιες επιτροπές ελέγχου έχουν καταρτιστεί για τους ελέγχους που καλούνται να κάνουν τουλάχιστον δυο φορές το έτος;
 • Eνόψει της νέας τριετίας, έχουν αυτές ενημερωθεί εγκαίρως για τις διαδικασίες αναγνώρισης των νέων Οργανώσεων Παραγωγών που θα τους υποβληθούν; ;Eχουν ικανό αριθμό προσωπικού για να καλύψουν τις αναμενόμενες αυξημένες ανάγκες;

Τα ερωτήματα αυτά δεν είναι εύκολο να απαντηθούν, πόσο μάλλον από τα άτομα τα οποία έχουν επιφορτιστεί τον τεράστιο όγκο δουλειάς της τρέχουσας τριετίας.


Ωστόσο θα περιμένουμε, εν μέσω θέρους, οι αρμόδιοι φορείς να απαντήσουν αν όχι σε όλα, σε ορισμένα εξ αυτών ή έστω να προβληματιστούν και να λάβουν εγκαίρως τις απαραίτητες αποφάσεις προκειμένου να αποφευχθούν λάθη και κακοτοπιές του παρελθόντος (ή/και του παρόντος).


Κλείνοντας, θα θέλαμε να σημειώνουμε ότι σημασία δεν έχει πόσες ΟΕΦ θα εγκριθούν τη νέα τριετία προκειμένου να είναι όλοι ευχαριστημένοι αλλά το πόσες έχουν πραγματικά την δυνατότητα να αξιοποιήσουν και όχι να «καταναλώσουν» τα κονδύλια αυτά.


Η Άξιον Αγροτική, είναι στη διάθεση κάθε δημόσιου φορέα, και αυτή την τριετία, να υποβάλλει επίσημα τις προτάσεις της, προς αυτή την κατεύθυνση.

πηγή: gargalianoionline.gr

Tags:
ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Αγροτικά
 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:46
Προγράμματα ΟΕΦ: Ας προσέξουμε για να έχουμε!
12:08
Αποστόλου: Πλήρης προστασία της φέτας στην αγορά της Ιαπωνίας
11:59
Άνοιξαν οι αιτήσεις των αγροτών για τον κοινωνικό τουρισμό
11:11
Κινητοποιήσεις από τους αγρότες στα κέντρα υγείας των Χανίων
12:01
Δεν έφυγαν τα πλοία - Κατέθεσαν ασφαλιστικά μέτρα οι αγρότες
09:22
Συμμετοχή και των μελισοκόμων των Χανίων στο συλλαλητήριο της Αθήνας
13:35
Προετοιμάζονται οι αγρότες για την απόβαση στην Αθήνα
11:21
Αποχωρούν από τα μπλόκα οι αγρότες - Απογοήτευση και έντονος προβληματισμός
12:28
Έτοιμοι για το μεγάλο ραντεβού στην πλατεία Βάθη οι αγρότες
13:43
Στα μπλόκα οι αγρότες, συλλαλητήριο την Τρίτη στην Αθήνα
12:32
Κλιμακώνουν οι αγρότες: Κρίσιμες συνεδριάσεις σε Νίκαια και Σέρρες
13:33
Μπλόκα αγροτών: Οι αγρότες Κεντρικής Μακεδονίας ζητούν συνάντηση με την κυβέρνηση
13:20
Ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαίου αγροτών: Ξεκίνησε η πίστωσή του
11:32
Σε απόγνωση οι επιχειρηματίες στη Λ. Γεωργικής Σχολής-Δυνατότητα αναστροφής από τα «Πράσινα Φανάρια»
21:34
Μπλόκα αγροτών: Άνοιξε η εθνική οδός Κορίνθου-Πατρών